Skip to content

De Bloeiweken van de zes deelnemende dorpen in 2024 vinden plaats op de volgende data:

Akkrum-Nes Bloeit 12 t/m 18 mei

Grou Bloeit 3 t/m 9 juni

Wergea Bloeit 17 t/m 23 juni

Eastermar Bloeit 24 t/m 30 augustus

Wâldsein Bloeit 9 t/m 15 september

Berltsum Bloeit 23 t/m 28 september

 

Elk dorp organiseert een eigen Bloeiweek met activiteiten die de duurzame ontwikkeling van het dorp bevorderen. Bij alle activiteiten ligt de nadruk op het actief betrekken van de mienskip en het creëren van een blijvende impact op het dorp. Stap voor stap werken de dorpen samen toe naar een toekomstbestendig en duurzaam Friesland.

Meld je dorp aan en organiseer ook een bloeiweek in 2025!

Deelnemende dorpen
Partners
Back To Top