Skip to content

Dagelijks staan we voor grote uitdagingen zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Het is lastig om hier als individu iets aan te doen. Maar wat als dorpen hun krachten bundelen?

Zes Friese dorpen doen in 2024 mee aan Fryslân Bloeit. Elk dorp vormt een week lang het epicentrum van de Friese verduurzaming. Met veel activiteiten door en voor de dorpen, laten ze in hun Bloeiweek zien hoe ze op een duurzame wijze omgaan met klimaat, mienskip, gezondheid en natuur. Fryslân Bloeit is een gezamenlijk initiatief van Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Arcadia.

Het team van Fryslân Bloeit vergroot en ondersteunt de kracht van de Friese dorpen. We streven ernaar dat mensen gezond en gelukkig oud kunnen worden in Friesland, in harmonie met de natuur. Samen met de dorpen maken we van Friesland een toekomstbestendige en duurzame provincie, waar de samenleving niet meer neemt van de aarde dan ze in staat is te geven, en waar voor iedereen een waardevolle plek in de maatschappij is.

Kultuer

Sûnens

Klimaat

Wergebrûk

Meld je dorp aan en organiseer ook een bloeiweek in 2025!

Deelnemende dorpen
Partners
Back To Top